facebook

Mam na imię Adam ( osoba prywatna)
Oto kilka zasad dla kupujących u mnie:

  1.  Licytowane przedmioty pochodzą z mojej prywatnej kolekcji.

  2.  Licytujesz przedmioty widoczne na zdjęciu. Zdjęcia są robione z funkcją „macro” tak by jak najlepiej  pokazać  szczegóły przedmiotu. ( w tym jego ubytki i wady)

  3.  Widoczne ubytki i wady na licytowanym przedmiocie nie mogą być powodem reklamacji.

  4.  Starannie zabezpieczam wysyłane przedmioty ( tak by nie uległy uszkodzeniu w transporcie).W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki , należy sprawdzić stan przedmiotu i powiadomić o tym  Sprzedającego ( o ile przedmiot został uszkodzony w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej).

  5.  Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia  przedmiotu. Po tym czasie wszelkie roszczenia nie będą rozpatrywane.  Korzystając z takiego prawa Kupujący zobowiązuje się do zwrotu Sprzedającemu  kupionych towarów w  nienaruszonym stanie. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Aby skorzystać z  prawa odstąpienia od umowy należ  wypełnić stosowny druk pobrany z :Formularze do pobrania i dołączyć go do przedmiotu lub  wysłać na adres email: king22@o2.pl .W przypadku odstąpienia  od umowy zwrot pieniędzy przez Sprzedającego  następuje w terminie 14 dni na wskazane konto  bankowe , od otrzymania z powrotem przedmiotu i stwierdzeniu  zgodności i braku dodatkowych  uszkodzeń przedmiotu. W przypadku stwierdzenia niezgodności , dodatkowych uszkodzeń lub przesłania innego towaru - zwrot pieniędzy nie będzie możliwy , a Kupujący otrzyma przesłany towar.

  6.  Kupując na kilku moich aukcjach płacisz za jedną przesyłkę.

  7.  Za wylicytowany towar wpłaty należ dokonać w terminie 7 dni na konto nr: 89 2490 1044 0000 4200 2889 3758 ( w  tytule przelewu podając swoją nazwę użytkownika ). Przesyłkę wysyłam w ciągu 3 dni od zaksięgowania wpłaty na  moim koncie.

  8.  Kontakt ze Sprzedającym: tel. 500-626-872 , email: king22@o2.pl


Pozdrawiam
Adam


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 


Płatności